Waterschap en Buijtenland van Rhoon slaan handen ineen

Op 24 mei kwamen het bestuur van waterschap Hollandse Delta en van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon bij elkaar. Samenwerken op het gebied van beheer en onderhoud stond centraal.

Waterschap Buijtenland van Rhoon

Waterschap

Het Buijtenland van Rhoon is een uniek poldergebied onder de rook van Rotterdam. Boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten hier natuur, landbouw en recreatie samengaan. Het is ontstaan als compensatie voor de tweede Maasvlakte. In het Buijtenland van Rhoon heeft het waterschap dijken, wegen, bomen en sloten in beheer en eigendom.

Buitengewoon groen

Waterschap Hollandse Delta stelde vorig jaar het groenbeleidsplan ‘Buitengewoon groen’ vast waarin het waterschap aangeeft dat het de landschappelijke waarden en biodiversiteit op dijken, in wegbermen, sloten en waterbergingsgebieden wil vergroten. Het Streefbeeld van het Buijtenland van Rhoon sluit hier naadloos op aan. Afgelopen jaar is de samenwerking al gestart. Nu is de samenwerking bestuurlijk bevestigd.

Duurzame en klimaatbestendige inrichting en beheer van het landschap

Buijtenland van Rhoon en het waterschap stemmen het beheer en onderhoud af. Duurzame en klimaatbestendige inrichting en beheer van het landschap staan voorop. Het waterschap werkt nu al aan maaien en aanplanting en vervanging van bomen en struiken. Ook zijn het waterschap en Buijtenland van Rhoon met elkaar in gesprek over het mobiliteitsvraagstuk: de bereikbaarheid.

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Natuurinclusief

Koolzaad Arjo Klok

Lekker van Buijten