Flora-akkers in het Buijtenland van Rhoon

Graanakkers boden vroeger een bijzonder kleurrijk schouwspel met rode klaprozen, blauwe korenbloemen, witte kamilles, gele ganzenbloemen en paarse bolderikken. Deze soortenrijke akkers waren een normaal onderdeel van het traditionele akkerbouwsysteem. Met de modernisering van de landbouw zijn zij verdwenen uit het Nederlandse landschap. Een groot aantal soorten akkerkruiden is ernstig bedreigd geworden of zelfs uitgestorven.

Flora-akkers

Wat is een florarijke akker?

In het Buijtenland van Rhoon brengen we die zogenaamde akkerflora weer terug in de akkers, om de soorten te herstellen en om zo insecten en bestuivers aan te trekken. De bloemen en planten die we willen herstellen, heten doelsoorten.

Flora-akkers

Florarijke akkers in 2021

In 2021 zijn er weer twee flora-akkers toegevoegd aan de vijf reeds bestaand: eentje in de Zegenpolder, net ten westen van de Vlakkenburg, en één in de Portlandpolder. De flora-akkers vormen de voornaamste plek waar het tweede hoofdnatuurdoel, goed herstel van akkerflora, voor het Buijtenland van Rhoon moet worden gerealiseerd.

Wat de gestelde doelen betreft, gaat het op deze akkers erg goed. In totaal zijn in 2021 twintig doelsoorten aangetroffen die met redelijk grote aantallen (meer dan 25) in akkers voorkwamen en verdeeld werden over 21 groeiplaatsen.

Benieuwd welke soorten dat zijn? Bekijk het rapport hier. 

Flora-akkers
Flora-akkers

Onderzoek en monitoring

Dankzij onderzoek naar de bodemkwaliteit, de diversiteit en de aanwezigheid van (bedreigde) flora, de aantallen en diversiteit van insecten en van (akker)vogels wordt duidelijk of en hoe de doelen behaald worden. Dit wordt gedaan in samenwerking met het consortium bestaande uit het Louis Bolk Instituut, Natuurbalans, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Wageningen University & Research en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

Flora-akkers

Het Akkerboek - Ontwikkeling en beheer van kruidenrijke akkers

De akkerflora van Nederland is de laatste decennia sterk achteruitgegaan. Omdat elke akker uniek is o.a. qua grondsoort, ligging, geteelde gewassen en bodembewerking is inzicht hierin van belang voor succesvol herstel en beheer van de akkerflora, de percelen en de te maken keuzes daarbij. De terugkeer van een rijke akkerflora vormt een belangrijke ecologische bouwsteen voor bijvoorbeeld insecten, die weer dienen als voedsel voor akkervogels enz. Het beheren van kruidenrijke akkers kan alleen door een combinatie van ecologische en agrarische kennis. In het Buijtenland van Rhoon wordt dit al toegepast en is daarom een van de voorbeeldgebieden in het boek dat onderzoekers Udo Prins, Peter Verbeek, Robert Ketelaar, Karl Eichhorn en Emiel Brouwer schreven. Lees hier meer over het akkerboek.

Het Akkerboek

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Buijtenland van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt.

Natuurvriendelijke oevers