Aanleg natuurvriendelijke oevers

Op 29 augustus 2022 startte in het Buijtenland van Rhoon de aanleg van nieuwe natuurvriendelijke oevers in de Zegenpolder en de Portlandpolder-west. Een natuurvriendelijke oever is een flauw afgegraven oever ingezaaid met inheemse kruidenmengels. Een fijne plek voor planten, vogels en dieren.

De planning was sterk afhankelijk van het weer, maar eind 2023 is het project oevers aanleggen afgerond. In dit artikel lees je de hoogtepunten tijdens het aanleggen van 17 kilometer aan natuurvriendelijke oevers.

 

Natuurvriendelijke oevers

Informatieavond

De informatieavond was op 25 augustus 2022. De projectmanagers en aannemer hebben uitleg gegeven over de aanleg en alle extra vragen beantwoord. Overige vragen over de aanleg van de oevers konden mensen direct stellen via de BouwApp.

De meest gestelde vragen over de aanleg van de natuurvriendelijke oevers hebben we gebundeld in een FAQ.

Start aanleg oevers

De aanleg startte op 29 augustus 2022 met grondwerkzaamheden. Enkele voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van de keet door de aannemer, het uitzetten van een deel van de werkzaamheden zoals landmeten en wat maaiwerk van enkele slootkanten begonnen een week eerder.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Inzaaien van de oevers

Na weken met regen, konden we in april 2023 eindelijk starten met het inzaaien van de natuurvriendelijke oevers in het Buijtenland van Rhoon. Lees meer:

Natuurvriendelijke oever biodiversiteit

Archeologische opgraving

Tijdens de aanleg van de natuurvriendelijke oevers is in het Buijtenland van Rhoon een bijzondere archeologische opgraving gedaan! Het gaat om funderingsresten van een ronde stenen poldermolen die is gebouwd toen de polder eind 18e eeuw werd aangelegd.

Archeologische opgraving

Herstart werkzaamheden

In 2022 werd al begonnen met graven, maar door het natte najaar van 2023 moesten de werkzaamheden worden stilgelegd. In juni 2023 werden ze weer opgepakt. Dat werd feestelijk gevierd! Dat de oevers er eindelijk komen, is een bijzonder moment. Lees meer:

Natuurvriendelijke oever

Voortgang

In juli 2023 kwam er weer een update. In onderstaand artikel geven we uitleg over de Natuurtoets waarin de aannemer verplicht is om een ecologisch werkprotocol op te stellen. Lees meer:

Natuurvriendelijke oever

Het is klaar!

In 2023 zijn de natuurvriendelijke oevers gereed. Er is 17 kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd in het Buijtenland van Rhoon! De oevers zullen een boost geven aan de biodiversiteit in het gebied. Nu zijn de werkzaamheden klaar en zijn de eerste resultaten al goed te zien.

Lees meer:

Natuurvriendelijke oever

Boost aan de biodiversiteit

In de Zegenpolder ligt al een natuurvriendelijke oever en die laat goede resultaten zien. Ecoloog Peter Verbeek van Natuurbalans werkt voor gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon aan natuurontwikkeling en herstel.  Hij was twee jaar geleden betrokken bij de aanleg van de eerste natuurvriendelijke oever in de Zegenpolder: “De oever heeft een enorme boost gegeven aan de biodiversiteit in het gebied. Je hoort nu kikkers kwaken, die waren er eerst nauwelijks. Dankzij de uitgebreide ondiepe zones zullen er steeds meer komen. Ook libellen en vissen komen af op de ondiepe zones en daardoor hebben vogels weer te eten.” Na het succes van de eerste natuurvriendelijke oevers worden er nu nieuwe oevers aangelegd in het Buijtenland van Rhoon. Deze komen te liggen in de Portlandpolder-west en de Zegenpolder.

Rijnmond Vandaag op bezoek

Arjan: "Afgelopen jaar hebben we 17 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd." Met de oevers wordt er meer biodiversiteit toegevoegd aan het gebied. De eerste effecten kun je nu al zien. Bekijk de video (vanaf 3:45 min) via onderstaande link.

Natuurvriendelijke oever

Heb je een vraag? Wellicht staat deze wel tussen de veelgestelde vragen!

Streefbeeld Buijtenland van Rhoon

De aanleg van de oevers zijn onderdeel van het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. De doelen van het Streefbeeld omvatten de hoofdelementen natuur, landbouw en recreatie. In het Streefbeeld ligt wat betreft de akkernatuur de nadruk op twee zichtbare onderdelen: akkerflora en akkervogels. Het gebied waar de nieuwe natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, kenmerkt zich door een meer open en grootschalige structuur van het landschap. Naast de aanpassingen in de akkerbouw zoals de aanleg van flora-akkers, helpen de natuurmaatregelen zoals natuurvriendelijke oevers om de akkerflora en akkervogels terug te brengen. Er komt meer veilige broedgelegenheid en dekking in de randen van de sloten. Er is voldoende en gemakkelijk te bereiken zomervoedsel in de buurt van het nest. Daarnaast leven er in de plasdraslanden en flauwe oevers insecten die als voedsel dienen voor veel akkervogels.

Bijzondere planten natuurvriendelijke oevers

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Buijtenland van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt.