Feestelijk startmoment werkzaamheden natuurvriendelijke oevers

Op donderdag 15 juni werd de herstart van de aanleg van de natuurvriendelijke oevers feestelijk gevierd in het Buijtenland van Rhoon. Burgemeester van gemeente Albrandswaard Jolanda de Witte en voorzitter van de gebiedscoöperatie Gerard Doornbos deden de openingshandeling. Archeoloog Juke Dijkstra gaf uitleg over een hele bijzondere archeologische opgraving die werd gedaan tijdens de werkzaamheden.

natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers

Het graven van de natuurvriendelijke oevers is een belangrijke natuurmaatregel in het Buijtenland van Rhoon om de natuurdoelen in het gebied te halen. De oevers trekken veel biodiversiteit aan. Vorig jaar werd al begonnen met graven, maar door het natte najaar moesten de werkzaamheden worden stilgelegd. 12 juni van dit jaar werden ze weer opgepakt. Dat de oevers er eindelijk komen, is een bijzonder moment benadrukte voorzitter Gerard Doornbos: “Het was niet gemakkelijk het eens te worden. Gelukkig hebben we uiteindelijk overeenstemming gekregen over waar we naartoe willen in de vorm van het Streefbeeld. Daarna was er nog veel discussie over hoe de plannen moesten worden uitgevoerd, maar die fase zijn we nu voorbij. We zijn het nu echt aan het doen.” Ook bedankte hij de samenwerkingspartners Waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland, gemeente Albrandswaard, Ploegam, Megaborn en de agrariërs, zonder wie dit nooit was gelukt.

Bijzondere vondst

Tijdens de graafwerkzaamheden vorig jaar werd een hele bijzondere opgraving gedaan. Het gaat om funderingsresten van een ronde stenen poldermolen die is gebouwd toen de polder eind 18e eeuw werd aangelegd. Naast de molenresten werden ook gebruiksvoorwerpen gevonden die een beeld geven van het dagelijkse leven van de molenaar. Archeoloog Juke Dijkstra: “We vonden de scherf van een nachtspiegel. Een po die de molenaar ’s nachts gebruikte. Dat geeft ons aanwijzingen dat de molenaar ook in de molen sliep.”

natuurvriendelijke oever
natuurvriendelijke oever

Aanwinst voor gemeente Albrandswaard

Burgemeester Jolanda de Witte sneed samen met voorzitter Gerard Doornbos de taart aan bij wijze van openingshandeling. Ook de gemeente Albrandswaard is blij met de ontwikkelingen in het Buijtenland van Rhoon. Burgemeester Jolanda de Witte: “We zijn als gemeente trots op ons Buijtenland van Rhoon. Inwoners maar ook veel mensen van buiten de gemeente genieten van het steeds mooier wordende gebied. Prachtig dat nu deze volgende stap is gezet!”

natuurvriendelijke oever
natuurvriendelijke oever
natuurvriendelijke oever
natuurvriendelijke oever

 

Naar verwachting duurt het graven van de oevers en het verwerken van de grond tot eind juli 2023. Lees hier meer over de natuurvriendelijke oevers.

Voor de planning van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de broedende vogels en ook tijdens de werkzaamheden wordt daar rekening mee gehouden. Onderzoeker Frank Majoor van Sovon Vogelonderzoek Nederland het uit.

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanleg oevers

Natuurvriendelijke oever Buijtenland van Rhoon

Inzaaien

Natuurvriendelijke oevers inzaaien