Werkzaamheden natuurvriendelijke oevers hervat

In 2022 is begonnen met de aanleg van natuurvriendelijke oevers in het Buijtenland van Rhoon. Vanaf 12 juni worden de werkzaamheden hieraan hervat. De natuurvriendelijke oevers zijn een belangrijke natuurmaatregel om de doelen uit het Streefbeeld te halen. Vorig jaar zijn er al een flink aantal oevers gegraven en ingezaaid. Aanvankelijk was het plan dat de oevers eind 2022 klaar zouden zijn, maar door het natte najaar viel dat plan ‘letterlijk’ in het water. 

natuurvriendelijke oever

Nat najaar

Afgelopen jaar werden al een vijftal mooie flauwe oevers aangelegd in de Zegenpolder en Portlandpolder. De schuine afgraving van oevers zorgt voor een natuurvriendelijke omgeving voor amfibieën, insecten en vogels. In het voorjaar zijn de oevers ingezaaid met een speciaal zadenmengsel, een variatie aan inheemse bloemen en planten die insecten aantrekken. De werkzaamheden zijn nog niet klaar. Vorig najaar is het vroeg gaan regenen en daarom moest het werk stoppen. Om dit jaar op tijd klaar te zijn voor het najaar, worden de werkzaamheden vanaf 12 juni al hervat. 

natuurvriendelijke oever

Nu al resultaat te zien

Hoewel de oevers nog niet af zijn, is nu al resultaat te zien. Rondom de oevers die al zijn gegraven broeden veel vogels. Op de andere percelen langs de nog te graven oevers bijna niet. Voor de planning van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de broedende vogels en ook tijdens de werkzaamheden wordt daar rekening mee gehouden. Onderzoeker Frank Majoor van Sovon Vogelonderzoek Nederland legt uit op welke manier: “Er wordt gestart met graven van de oevers op de plekken waar nu geen vogels broeden. Dat weten we dankzij de broedvogeltellingen. Denk daarbij aan plekken waar net daarvoor is geoogst door de boeren. Op die geoogste percelen wordt het uitgegraven materiaal uitgevlakt. Zo is er geen verstoring. Voordat het graven start, worden de slootranden gecontroleerd op nesten. Als er een nest zit, wordt daar omheen gewerkt. Daarna wordt langzaam overgegaan op plekken waar op dit moment wel vogels broeden. Zodra we daar aankomen, is het broedseizoen al voorbij.” Daarnaast is een graafmachine voor vogels vergelijkbaar met een tractor, daar schrikken ze niet van. 

wilde orchidee natuurvriendelijke oever

Boost voor de biodiversiteit

Bij de eerder aangelegde oevers in de Zegenpolder is het resultaat al goed te zien. Er staan mooie kruidenvegetaties die insecten aantrekken en dat is weer voedsel voor vogels. Dankzij de flauwe oevers kunnen jonge kuikens makkelijker de sloot oversteken. Frank Majoor licht toe: “In de rietkragen op de plekken waar het riet is blijven staan langs de oever, zien we veel rietzangers. Veel meer dan in de jaren ervoor. Komende jaren verwachten we dankzij de natuurvriendelijke oevers meer biodiversiteit te zien in de polder.”

Natuurvriendelijke oevers inzaaien

Planning 

Naar verwachting duurt het graven van de oevers en het verwerken van de grond van half juni tot eind juli. Tijdens die periode zullen in de polders machines te zien zijn. De planning is afhankelijk van het weer en of de grond goed blijft. Bij vragen over de werkzaamheden is er de mogelijkheid om contact op te nemen met gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon via info@buijtenland-van-rhoon.nl

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanleg oevers

Natuurvriendelijke oever Buijtenland van Rhoon

Inzaaien

Natuurvriendelijke oevers inzaaien