Aanplant nieuwe hoogstamboomgaarden, heggen en hagen in het Buijtenland van Rhoon

In de week vanaf 26 februari worden er nieuwe hoogstamboomgaarden, heggen en hagen aangelegd in het Buijtenland van Rhoon. Een boost voor de biodiversiteit in het gebied en in de toekomst ook voor recreanten een aangename plek om langs te struinen. De werkzaamheden duren naar verwachting zo’n vier weken.

Hoogstamboomgaard

"Een boost voor de biodiversiteit!"

Hoogstamboomgaarden, heggen en hagen

Hoogstamboomgaarden kwamen in de middeleeuwen al voor bij kastelen en kloosters, en vanaf de vijftiende eeuw ontstonden er in Nederland overal boerenboomgaarden. Deze kleinschalige fruitweides lagen vlak bij de boerderij, bestonden uit verschillende fruitrassen van appels, peren, kersen en pruimen. De ondergrond was vaak een begraasd grasland: de hoogte van de stammen zorgde ervoor dat het vee geen fruit kon eten. De boomgaarden waren duidelijk gescheiden van de omgeving door een haag of sloot.

Heggen / hagen in hoogstamboomgaard

Hoogwaardige akkernatuur

Hoogstamboomgaarden worden tegenwoordig weer gewaardeerd vanwege de vele waarden: cultuurhistorisch, landschappelijk, maar ook ecologisch. Binnen het Streefbeeld van het Buijtenland van Rhoon is dit een belangrijke natuurmaatregel. Passend binnen het nieuwe bestemmingsplan en onderdeel van hoogwaardige akkernatuur. In 2021 en 2022 werd daarom al 5,5 hectare aangelegd in de polder. De komende weken worden er weer twee nieuwe boomgaarden van in totaal 1 hectare aangeplant ten noorden van de Essendijk in de buurt van het Molenpolderpad. Ook wordt er 3,7 km heggen en hagen aangeplant in polder Buitenland van Rhoon en in de Molenpolder. Het toekomstige onderhoud zal worden uitgevoerd door de agrariërs in het gebied.

Boost voor de biodiversiteit

De boomgaarden trekken vogels, vlinders en insecten aan. Op de bloesem komen insecten af, de vruchten zijn goed voer voor vogels. De holen in bomen zijn als de bomen ouder zijn een fijne schuilplek voor steenuiltjes. Natuurmaatregelen staan nooit op zichzelf. Juist de combinatie van verschillende onderdelen zorgt voor een enorme biodiversiteit. Heggen en hagen vormen een belangrijke toevoeging aan de hoogstamboomgaarden. Ze oefenen een grote aantrekkingskracht uit op vogels om in te schuilen of te broeden. Verder dragen heggen bij aan de bodemkwaliteit en vormen ze een belangrijke functie als ecologische verbindingszones.

Heggen / hagen in hoogstamboomgaard

Struinpaden

Naast de biodiversiteitwinst, zijn hoogstamboomgaarden een mooie natuurbeleving voor recreanten. In de toekomst zullen er daarom struinpaden worden aangelegd langs de boomgaarden, heggen en hagen als onderdeel van het Streefbeeld Plus.

Werkzaamheden

De werkzaamheden duren naar verwachting vier weken tot ongeveer half maart. Op de overzichtskaart is te zien waar de hoogstamboomgaarden en heggen en hagen worden geplaatst. Voor vragen over de werkzaamheden kan gemaild worden naar info@buijtenland-van-rhoon.nl

Aanplant nieuwe hoogstamboomgaarden, heggen en hagen in het Buijtenland van Rhoon

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Buijtenland van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt.

Akkerflora

Natuurinclusief

vlas