Hazenstand Buijtenland van Rhoon ver boven landelijk gemiddelde

oktober 2023

Veel hazen en reeën geteld tijdens de jaarlijkse telling in het Buijtenland van Rhoon 

Eind september was de jaarlijkse hazen- en reeëntelling in het Buijtenland van Rhoon. Deze telling wordt geïnitieerd door de wildbeheerders van de faunacombinatie ’T Buijtenland. Vrijdagavond trokken de leden van de wildbeheereenheid samen met maar liefst 29 vrijwilligers en geïnteresseerden het gebied in. Dat was ook wel nodig, want er werden enorm veel hazen geteld. 

hazentelling Buijtenland van Rhoon

Tellen met warmtebeeldcamera

Omdat hazen zich overdag niet zo makkelijk laten zien, wordt er bij schemering geteld met warmtebeeldcamera's. In het hele gebied van 612 hectare werden maar liefst 1348 hazen en 31 reeën geteld. Op één perceel van ongeveer 4 hectare waren zelfs 77 hazen te zien, vertelt wildbeheerder Willem Vrijenhoek. “Ook de vrijwilligers waren enorm verrast door deze aantallen. Overdag zie je er af en toe een haas door het veld rennen, maar met de warmtekijkers zie je pas hoeveel het er zijn.” De leukste reactie die hij kreeg was van een inwoner: “Ik fiets iedere dag over de dijk en heb nog nooit een ree gezien. Ik wist niet dat er zoveel beesten zaten in de polder.” “Mensen begrijpen nu ook beter dat wildbeheer nodig is”, voegt Willem daaraan toe. 

Hazentelling Buijtenland van Rhoon
Hazentelling Buijtenland van Rhoon

Ver boven het landelijke gemiddelde

De hazenstand in het Buijtenland van Rhoon zit ver boven het landelijke gemiddelde. Landelijk gaat het namelijk helemaal niet zo goed met de haas. Dat komt bijvoorbeeld omdat de leefgebieden steeds slechter worden en door intensivering van de landbouw. In het rapport "De Staat van Instandhouding van Haas en Konijn" beschrijft de Wageningen Universiteit dat de hazenpopulatie in een bepaald gebied aanzienlijk kan variëren. Gemiddeld worden doorgaans 14-19 hazen per 100 hectare aangetroffen, terwijl zeer hoge dichtheden tot 40 hazen per 100 hectare niet vaak voorkomen, zelfs niet in gebieden met een optimaal leefgebied. Het telgebied in Rhoon omvat iets meer dan 600 hectare. Dit betekent dat er bijna 217 hazen per 100 hectare zitten. Dat is een vervijfvoudiging. 

Dat beaamt ook wildbeheerder Willem Vrijenhoek. Wat is de verklaring van deze enorme aantallen? Willem: “Die vervijfvoudiging komt voornamelijk door de natuurinclusieve landbouw in het gebied met zijn vele groenstroken, bloemenranden en kruidenstroken.” Ook de recente aanleg van de natuurvriendelijke oevers draagt bij. “Toen de oevers er nog niet waren, was de kans groot dat een haas na een sprong in het water de hoge oever niet meer uit kwam en verdronk. Vanwege de flauwe oevers kunnen ze nu makkelijker het water uit. Dat is een mooie bijzaak.”

Faunabeheer Buijtenland van Rhoon

Niet alle hazen geteld vanwege hoog gewas

Hoewel het aantal hazen enorm hoog was dit jaar, was het minder dan er vorig jaar werden geteld. Willem: “Er werden ongeveer 180 minder hazen geteld dan vorig jaar. Dat komt omdat een aantal hectare niet goed geteld konden worden vanwege de hoge gewassen. Dan zijn de hazen minder zichtbaar. Ik denk dat het er uiteindelijk verhoudingsgewijs meer zijn dan vorig jaar. Reeën zijn bijvoorbeeld makkelijker te zien en daar telden we er meer van, 31 dit jaar ten opzichte van 25 vorig jaar.” Naast hazen en reeën werden er nog meer dieren gespot: “We zagen twee spelende bunzings en een watersnip. Dat is een echte moerasvogels, die lekker op de natuurvriendelijke oever zat te rusten.”

Stand van hazen en reeën

Deze telling is bedoeld om te kijken hoe de stand van de hazen en reeën zich in het afgelopen jaar in de polders heeft ontwikkeld. De resultaten worden in het provinciale faunaregistratieprogramma DORA opgenomen. Meer over faunabeheer staat in de FAQ.

Wil je volgend jaar ook meetellen? Hou onze socialmediakanalen in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Faunaplatform

Zegenhoeve Buijtenland van Rhoon

Driepolderpunt