Nieuwe samenwerking met kennispartijen in het Buijtenland van Rhoon

Maart 2024

Het Buijtenland van Rhoon gaat vanaf 1 april '24 een nieuwe samenwerking aan met twee consortia bestaande uit diverse kennispartijen. Dat werd op 21 februari besloten. Samen adviseren zij de coöperatie bij de uitvoering van het Streefbeeld, zoals het consortium afgelopen vier jaar heeft gedaan. Na een officiële aanbestedingsprocedure zijn deze twee samenwerkingsverbanden als beste uit de bus gekomen. Een aantal van deze kennispartijen zijn al bekend in het gebied en er komt een nieuw  samenwerkingsverband bij.

Kruidenrijk grasland Udo Prins

De aangestelde kennispartijen zullen adviseren op drie onderdelen; 'advisering en inrichting van het gebied’, ‘lerend beheren & natuurinclusief agrarisch advies’ en ‘monitoring en onderzoek’.

Kennisconsortium

De aangestelde kennispartijen zullen adviseren op drie onderdelen; 'advisering en inrichting van het gebied’, ‘lerend beheren & natuurinclusief agrarisch advies’ en ‘monitoring en onderzoek’. De eerste twee onderdelen worden ingevuld door het samenwerkingsverband dat ook afgelopen vier jaar een consortium vormden: Sovon Vogelonderzoek Nederland, Louis Bolk Instituut, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Delphy landbouwadvies, Wageningen Universiteit en Natuurbalans.

Voor het derde onderdeel ‘monitoring en onderzoek’ zijn drie nieuwe partijen aangesteld die samen als samenwerkingsverband de monitorings-werkzaamheden in het gebied op zullen pakken, namelijk: CLM Onderzoek en Advies, Waardenburg Ecology en Stichting Ravon, team Floron. 

Heggen / hagen in hoogstamboomgaard

Aanbestedingsprocedure

Voor de selectie van deze nieuwe partijen is een transparant en zorgvuldig proces doorlopen. De inschrijvingen zijn beoordeeld en gewogen door een beoordelingscommissie met daarin onder meer het bestuur van gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Deze commissie werd bijgestaan en geadviseerd door een onafhankelijk inkoopadviseur die het proces bewaakte. Vervolgens is het advies van de beoordelingscommissie voorgelegd aan een toetsingscommissie, met daarin onder meer een afgevaardigde van de provincie Zuid-Holland en een lid van de Raad van Advies van de coöperatie. 

natuurvriendelijke-oever_mei

Kennis en kunde

Het Buijtenland van Rhoon is erg blij met deze partijen en is ervan overtuigd dat ze op deze manier wederom veel kennis en kunde aan zich hebben gebonden in het gebied. Komende vier jaar zullen deze partijen hun kennis en kunde inzetten bij de uitvoering van het Streefbeeld waarin natuur, landbouw en recreatie hand in hand gaan. 

streefbeeld Buijtenland van Rhoon

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Buijtenland van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt.