Project: Verdienmodel voor biodiversiteitsherstel

Oktober 2023

In het Buijtenland van Rhoon wordt natuurinclusief geteeld. Natuurmaatregelen zoals wintervoedselvelden, natuurvriendelijke oevers en natuurlijke gewasbescherming bevorderen de biodiversiteit. Voor de akkerbouwers betekent dit een vermindering van opbrengst. Daarom wordt onderzocht wat een geschikt verdienmodel kan zijn voor de natuurmeerwaarde.

Een van de projecten die daaraan bijdraagt, is ‘Een verdienmodel met de Biodiversiteitsmonitor’ in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en met steun van de POP-3 subsidie Netwerk Platteland.

 

Verdienmodel voor biodiversiteitsherstel

Kritieke prestatie-indicatoren

In dit project worden KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) gekoppeld aan de biodiversiteitsdoelen die Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw heeft opgesteld. Daarnaast wordt met ketenpartners onderzocht of zij die meetbare impact willen belonen. Dit wordt voor het eerst in Nederland op deze manier onderzocht en geeft perspectief voor een landelijk verdienmodel.

Deelnemende agrariërs zijn Arjo Klok (mede-aanvrager), Adjan Vos, Wiard Visser en Gert van Herk.

Verdienmodel voor biodiversiteitsherstel
Verdienmodel voor biodiversiteitsherstel

Dit project is een samenwerking van het Buijtenland van Rhoon met het Louis Bolk Instituut en kwam tot stand dankzij een pop-3 subsidiebijdrage van Netwerk Platteland.

 

Nestdetectie

Netwerk Platteland is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Subsidie

Faunabeheer Buijtenland van Rhoon

Doelsoorten

Gele kwikstaart