Belevingsplekken in het Buijtenland van Rhoon

feb 2024, bron: Peter Verkade Landschapsarchitect

Het Buijtenland van Rhoon is een 600 ha groot agrarisch gebied ten zuiden van Rotterdam. In dit gebied wordt een nieuwe balans nagestreefd tussen landbouw, natuur en recreatie. Boeren, recreatieondernemers en natuurpartijen werken samen aan een nieuwe vorm van akkerbouw die respect heeft voor de natuur en beleefbaar is voor de recreant.

belevingsplekken

Streefbeeld

In 2018 is het Streefbeeld vastgesteld. Hierin staat beschreven welke doelen worden nagestreefd en met welke maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan natuurvriendelijke oevers, hoogstamboomgaarden, knip- en scheerheggen, struweelstroken. Maar ook aan de wandel-, struin- en ruiterpaden en belevingsplekken voor de recreant. De maatregelen om de natuur- en recreatiedoelen te bereiken hebben ook een landschappelijke component. Het landschap gaat transformeren. Peter Verkade Landschapsarchitect is al vanaf 2017 betrokken om mee te denken over deze transformatie. Vanuit liefde voor het landschap worden de natuur- en recreatiemaatregelen ingepast. Hij maakt de landschappelijke consequenties inzichtelijk en stuurt op ruimtelijke kwaliteit en samenhang.

Openheid en rust

Eén van de kernkwaliteiten van het gebied is het pure, karakteristieke polderlandschap. Met op steenworp afstand de drukte van de stad, is de openheid en rust in het Buijtenland overweldigend. Deze kwaliteiten worden gekoesterd; het landschap moet landschap blijven en geen park worden.

Belevingsplekken

Het Streefbeeld is, via lerend inrichting en beheren, uitgewerkt in het StreefbeeldPlus en het Voorlopig ontwerp inrichtingsplan (VO). In het VO is er, in participatie, een eerste aanzet gedaan voor de belevingsplekken en -objecten. Een belevingsplek is een aangename tussenstop tijdens de recreatieve route. Hier wordt de recreant geattendeerd op de schoonheid van het landschap. Op een aantal locaties worden ‘unieke’ belevingsobjecten toegevoegd, zoals een vogelkijkhut, een uitkijk-fruitboom en een dijkbank. Unieke, aantrekkelijke objecten die duidelijk een familie van elkaar vormen en ook aansluiten bij de meubilairlijn voor het Buijtenland. De landschapsarchitect staat nu op het punt om deze objecten verder uit te werken in een definitief ontwerp. Met als doel dat deze met Design en Construct op de markt gezet worden.

Landschapsarchitect

Peter Verkade: "Wij kijken er naar uit om de objecten verder uit te werken. Passend in het robuuste landschap, de trots uitstralen die het gebied verdient én met aantrekkingskracht voor de recreant!"

Streefbeeld Plus

De belevingsplekken zijn onderdeel van Streefbeeld Plus, de concrete uitwerking van het Streefbeeld. Landschapsarchitect Peter Verkade heeft afgelopen jaar in opdracht van de Gebiedscoöperatie, samen met leden en bewoners een ontwerp gemaakt van recreatieve belevingsplekken in het Buijtenland van Rhoon. De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Lees meer over Streefbeeld Plus via onderstaande link.

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!