Natuurnieuws

Stoppelbloei

dinsdag 24 oktober 2023

Stoppelbloei op de flora-akkers Graanakkers stonden vroeger vol met akkerflora als rode klaprozen, blauwe korenbloemen, witte kamilles, gele ganzenbloemen en paarse bolderikken. Deze soortenrijke akkers waren een normaal onderdeel van het traditionele akkerbouwsysteem. Met de

Lees verder

Feestelijk startmoment werkzaamheden natuurvriendelijke oevers

vrijdag 16 juni 2023

Feestelijk startmoment werkzaamheden natuurvriendelijke oevers Op donderdag 15 juni werd de herstart van de aanleg van de natuurvriendelijke oevers feestelijk gevierd in het Buijtenland van Rhoon. Burgemeester van gemeente Albrandswaard Jolanda de Witte en voorzitter

Lees verder

Natuurvriendelijke oevers inzaaien

zaterdag 29 april 2023

De nieuwe natuurvriendelijke oevers inzaaien april 2023 Na weken met regen, konden de natuurvriendelijke oevers eindelijk worden ingezaaid in het Buijtenland van Rhoon. Afgelopen jaar zijn er een flink aantal oevers schuin afgegraven, wat enorm

Lees verder

Kruidenrijk grasland

donderdag 13 april 2023

Kruidenrijk grasland: onderdeel van natuurinclusieve landbouw Ooit was Nederland rijk aan velden vol kruidenrijk grasland. Vanwege de veranderingen in de landbouw en de komst van bestrijdingsmiddelen en kunstmest groeit gras tegenwoordig veel sneller. Bloeiende kruiden

Lees verder

Historische appelrassen hoogstamboomgaard

woensdag 4 januari 2023

Historische rassen hoogstamboomgaarden Tegenwoordig zien wij nog maar een paar soorten appel- en perenrassen in de winkel, terwijl er veel meer soorten bestaan. In het Buijtenland van Rhoon zijn daarom vijf kleine hoogstamboomgaarden aangelegd met

Lees verder

Flora-akkers

donderdag 22 december 2022

Flora-akkers in het Buijtenland van Rhoon Graanakkers boden vroeger een bijzonder kleurrijk schouwspel met rode klaprozen, blauwe korenbloemen, witte kamilles, gele ganzenbloemen en paarse bolderikken. Deze soortenrijke akkers waren een normaal onderdeel van het traditionele

Lees verder

Vogels in het Buijtenland van Rhoon

dinsdag 20 december 2022

Vogels in het Buijtenland van Rhoon Het aantal en de diversiteit van boerenvogels is in Nederland sterk afgenomen. Sinds 1960 een achteruitgang van circa enkele miljoenen broedparen. Vogels zijn essentieel voor een gezond ecosysteem. Door

Lees verder

FAQ aanleg natuurvriendelijke oevers

vrijdag 29 juli 2022

FAQ aanleg natuurvriendelijke oevers Op 29 augustus startte in het Buijtenland van Rhoon de aanleg van nieuwe natuurvriendelijke oevers in de Zegenpolder en de Portlandpolder-west. Wat is een natuurvriendelijke oever, wat merken bewoners van de

Lees verder

De fietsroute

maandag 14 februari 2022

Dit is de fietsroute van de Buijtenroute Dit hele voorjaar kun je een leuke fietstocht maken in de natuurvriendelijke polders van het Buijtenland van Rhoon. Ga voorbereid op pad en bekijk alvast de fietsroute van

Lees verder

Experiment

woensdag 9 december 2020

Duurzame landbouw Zegenpolder rooskleurig Onlangs verscheen de integrale rapportage over het experiment met akkernatuur in de Zegenpolder. Dit 75 hectare grote experiment loopt sinds 2017 in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De polder maakt deel

Lees verder