Aanleg natuurvriendelijke oevers

Op 29 augustus start in het Buijtenland van Rhoon de aanleg van nieuwe natuurvriendelijke oevers in de Zegenpolder en de Portlandpolder-west. Een natuurvriendelijke oever is een flauw afgegraven oever ingezaaid met inheemse kruidenmengels. Een fijne plek voor planten, vogels en dieren. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind dit jaar klaar. In ieder geval wordt het werk opgeleverd voor 15 maart 2023.

Natuurvriendelijke oevers

Boost aan de biodiversiteit

In de Zegenpolder ligt al een natuurvriendelijke oever en die laat goede resultaten zien. Ecoloog Peter Verbeek van Natuurbalans werkt aan natuurontwikkeling en herstel. Hij was twee jaar geleden betrokken bij de aanleg van de eerste natuurvriendelijke oever: “De oever heeft een enorme boost gegeven aan de biodiversiteit in het gebied. Je hoort nu kikkers kwaken, die waren er eerst nauwelijks. Dankzij de uitgebreide ondiepe zones zullen er steeds meer komen. Ook libellen en vissen komen af op de ondiepe zones en daardoor hebben vogels weer te eten.” Na het succes van de eerste natuurvriendelijke oevers worden er nu nieuwe oevers aangelegd in het Buijtenland van Rhoon. Deze komen te liggen in de Portlandpolder-west en de Zegenpoler.

Streefbeeld Buijtenland van Rhoon

De aanleg van de oevers zijn onderdeel van het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. De doelen van het Streefbeeld omvatten de hoofdelementen natuur, landbouw en recreatie. In het Streefbeeld ligt de nadruk op twee zichtbare onderdelen van de akkernatuur: akkerflora en akkervogels. Het gebied waar de nieuwe natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, kenmerkt zich door een meer open en grootschalige structuur van het landschap. Naast de aanpassingen in de akkerbouw zoals de aanleg van flora-akkers, helpen de natuurmaatregelen zoals natuurvriendelijke oevers om de akkerflora en akkervogels terug te brengen. Er komt meer veilige broedgelegenheid en dekking in de randen van de sloten. Er is voldoende en gemakkelijk te bereiken zomervoedsel in de buurt van het nest en er leven in de plasdraslanden en flauwe oevers voor insecten die als voedsel dienen voor veel akkervogels.

Bijzondere planten natuurvriendelijke oevers

Planning aanleg oevers

De aanleg start op 29 augustus met grondwerkzaamheden. Enkele voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van de keet door de aannemer, het uitzetten van een deel van de werkzaamheden zoals landmeten en wat maaiwerk van enkele slootkanten beginnen een week eerder. Verwacht wordt dat de oevers eind van dit jaar klaar zijn. Dit is een voorlopige planning en is sterk afhankelijk van het weer.

De meest gestelde vragen over de aanleg van de natuurvriendelijke oevers hebben we gebundeld in een FAQ.

Natuurvriendelijke oever biodiversiteit

Informatieavond op 25 augustus

Mocht u nog vragen hebben over de aanleg van de oevers, dan kunt u deze stellen tijdens de informatieavond op 25 augustus. De projectmanagers en aannemer zullen dan uitleg geven over de aanleg en alle extra vragen beantwoorden. De informatieavond op 25 augustus is van 19:00 tot 21:00 uur op boerderij De Vlakkenburg, adres: Essendijk 24, Rhoon. Meld je aan voor de informatieavond via info@buijtenland-van-rhoon.nl.

Wil jij elke maand Buijtengewoon nieuws in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Buijtenland van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt.